Thursday, July 30, 2015

เตือนใช้ ม.44 กำจัด "ธรรมกาย" จะกลายเป็นสงครามศาสนา, (Thaivoicemedia, 29 ก.ค. 2558)

เตือนใช้ ม.44 กำจัด "ธรรมกาย" จะกลายเป็นสงครามศาสนา
(Thaivoicemedia, 29 ก.ค. 2558)
- อาจารย์สุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการด้านพุทธศาสนาและปรัชญา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ พระพุทธอิสระ เสนอให้ รัฐบาลเร่งดำเนินการฟื้นคดี พระธัมชโย หรือ พระญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กรณียักยอกทรัพย์สินของวัดเป็นของส่วนตัวว­่า ทางกฎหมายคดีนี้ถือว่ายุติแล้ว แต่ในทางคณะสงฆ์การสอบสวนทีผ่านมาไม่มีการ­ชี้แจงกับสังคมให้เห็นถึงความโปร่งใสยุติธ­รรม จึงเกิดเป็นข้อกังขามากมาย แต่อย่างไรก็ตาม หากจะให้ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้ ม.44 จัดการปัญหาวัดพระธรรมกายเท่่ากับเปิดศึกห­ลายด้าน ซึ่งจะทำให้วิกฤติการเมืองบานปลาย เพราะเป็นที่รู้กันว่า ผู้เสนอเช่นนี้ เพราะต้องการจะสะกัดกั้นไม่ให้วัดพระธรรมก­าย หรือมวลชนของวัดเคลื่อนไหวต่อต้าน คสช.เพราะเชื่อว่าวัดพระธรรมกายสนับสนุนกา­รเมืองฝ่ายทักษิณ
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/502174029933190/?type=2&theater

No comments:

Post a Comment