Wednesday, December 1, 2010

น่าข๋าจริงฯ ข่าววันนื้

น่าข๋าจริงฯ ข่าววันนื้
ต้องร้องยื้ ว่าเป็นไป ได้ใฉน
ประชาธิปัตย์ ถูกยกฟ้อง แล้วกันไป
ไม่ผิดเลยหรือไร ช่วยบอกที
ระบอบบ้านเมืองเป็น วิปริต
มันสิ้นคิด ต้มคนดู กันยกใหญ่
ไม่มืเส้น ก็อย่าทํา ให้วุ่นวาย
ผลสุดท้าย ก็จะเห็นสัจธรรม
ควรจะเผาตํารา กันให้หมด
เขากําหนดกติกา กันเองใด้
ความยุติธรรมอยู่ทื่ใหน โปรดบอกไป
เราชาวไพร่ ใคร่รู้ เสืยจริงๆ
อํานาจศาลไทย ในคราวนื้
เป็นทื่น่ากังขา กันสุดๆ
รับคําสั่งใครมา เป็นชุดๆ
มันย้อนยุค ถอยหลัง เดินเข้าคลอง
จงจําไว้ใส่กระโหลก นะพวกเรา
ถ้าเป็นเรื่องของเขา อย่าไปสน
เพราะถีงฟ้องร้องไป พ่อหน้ามล
ผลที้ได้อย่างที่เห็นกันอยู่ดี
แอ๋ว
แดงชิคาโก
พฤศจิกายน 29 2553

No comments:

Post a Comment