Thursday, May 22, 2014

(ชัดว่าเป็นการพยายามทำรัฐประหารเงียบ), กองทัพยื่น 3 ข้อเสนอให้ “ทักษิณ“ สั่ง นปช.เลิกชุมนุม-ครม.ลาออก-จัดตั้งรัฐบาลกลาง, (sanook.com, 22 พฤษภาคม 2557)

(ชัดว่าเป็นการพยายามทำรัฐประหารเงียบ)
กองทัพยื่น 3 ข้อเสนอให้ “ทักษิณ“ สั่ง นปช.เลิกชุมนุม-ครม.ลาออก-จัดตั้งรัฐบาลกลาง
(sanook.com, 22 พฤษภาคม 2557)
http://news.sanook.com/1596433/กองทัพยื่น-3-ข้อเสนอให้-ทักษิณ-สั่ง-นปช.เลิกชุมนุม-ครม.ลาออก/

No comments:

Post a Comment