Monday, May 19, 2014

สถานการณ์ปกติ ที่ประเทศ สารขัณฑ์


สำหรับผู้ที่ยังตกข่าวอยู่ เมื่อใกล้รุ่งวันนี้ นายพลคนกล้า อักษรย่อ ป. ได้ประกาศยึดอำนาจประเทด สารขัณฑ์ไว้เรียบร้อยอีกแล้วครับท่านๆๆ  เปนไปตามที่หลายคนได้คาดคิด สถานการณ์ ที่ประเทศ สารขัณฑ์ ดินแดนที่เต็มไปด้วยความขบขัน เปนไปตามปกติ

SNAFU @ Sarakan land

No comments:

Post a Comment