Wednesday, June 4, 2014

(เขาแค่พูดเรื่อง "ความไม่เท่าเทียมกัน" ก็เอาเขาไปติดคุก - มันจริงหรือเปล่าละ ที่เขาพูด?), ไม่ให้ประกัน 'แท็กซี่ถูกผู้โดยสารอัดเสียงฟ้อง 112' เหตุคดีร้ายแรง-เกรงหลบหนี, (ประชาไท, 4 มิถุนายน 2557)

(เขาแค่พูดเรื่อง "ความไม่เท่าเทียมกัน" ก็เอาเขาไปติดคุก - มันจริงหรือเปล่าละ ที่เขาพูด?)
ไม่ให้ประกัน 'แท็กซี่ถูกผู้โดยสารอัดเสียงฟ้อง 112' เหตุคดีร้ายแรง-เกรงหลบหนี
(ประชาไท, 4 มิถุนายน 2557)
http://prachatai.org/journal/2014/06/53776

No comments:

Post a Comment