Wednesday, June 4, 2014

(ล่าสุด) คลิปเสียง อาจารย์ ชูพงศ์, (3 มิถุนายน พ ศ 2557, June 3, 2014), หัวข้อ: "คุณสิงห์คือตัวอย่างที่ไม่ก้มหัวให้เผด็จการ"

(ล่าสุด)
คลิปเสียง "วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมืองในประเทศไทย และหนทางที่จะทำให้ประประชาชนได้รับประชาธิปไตยอย่างแท้จริง"
โดย อาจารย์ ชูพงศ์, (3 มิถุนายน 2557)
หัวข้อ: "คุณสิงห์คือตัวอย่างที่ไม่ก้มหัวให้เผด็จการ"
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์กลาง http://democracythailand.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment