Sunday, June 8, 2014

(ไปเยี่ยมเขาถึงบ้าน ข่มขู่คุกคามเขา แล้วยังมาโฆษณาว่าพวกเขาจะร่วมมือกับตน), (Bangkok Post, June 8, 2014)

(ไปเยี่ยมเขาถึงบ้าน ข่มขู่คุกคามเขา แล้วยังมาโฆษณาว่าพวกเขาจะร่วมมือกับตน)
Reds 'cooperative' in Korat
(Bangkok Post, June 8, 2014)
http://www.bangkokpost.com/news/politics/414214/

No comments:

Post a Comment