Tuesday, June 17, 2014

พลเอก ประยุทธิ์ จันทร์โอชา เหยื่อคนสุดท้ายของแผน "เสร็จนาฆ่าโคถึก-เสร็จศึกฆ่าขุนพล" ของกษัตริย์ภูมิพล, โดย ออกญา เพชรบุรี

พลเอก ประยุทธิ์ จันทร์โอชา เหยื่อคนสุดท้ายของแผน "เสร็จนาฆ่าโคถึก-เสร็จศึกฆ่าขุนพล" ของกษัตริย์ภูมิพล, โดย ออกญา เพชรบุรี
(ต้องดาวน์โหลดไฟล์ pdf ไปอ่าน, ถ้าอ่านออนไลน์ไม่ได้)
http://www.mediafire.com/view/zu2yrqg7byvzg32/พลเอก_ประยุทธิ์_จันทร์โอชา_เหยื่อคนสุดท้ายของแผน_เสร็จนาฆ่าโคถึก-เสร็จศึกฆ่าขุนพล_ของกษัต

No comments:

Post a Comment