Saturday, July 12, 2014

หนุนแนวต่อสู้ สันติวิธีของ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.กระทรวงมหาดไทย และเลขาธิการองค์การเสรีไทย, 12 ก.ค. 2557

(ที่มา: Facebook ของอดีต สส.สุนัย จุลพงศธร https://www.facebook.com/SunaiOfficial 12 ก.ค. 2557)
หนุนแนวต่อสู้ สันติวิธีของ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.กระทรวงมหาดไทย และเลขาธิการองค์การเสรีไทย
 
เรียน เพื่อนๆ ผู้ตาสว่าง และผู้รักประชาธิปไตยทุกท่าน
 
การต่อสู้กับระบอบเผด็จการขุนศึกอำมาตย์ที่ล้าหลังและบ้าอำนาจในยุคโลกาภิวัฒน์ ท่านสามารถผนึกกำลังเป็นเอกภาพได้แม้จะอยู่ห่างกัน เช่นที่ผมอยู่ห่างจากท่านและคุณจารุพงศ์ในขณะนี้ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ใช้ข้อมูลความจริงเป็นกระสุน ใช้ปากเป็นปืนกล ใช้เสรีภาพเป็นเสื้อเกราะ และเมื่ออยู่ในชัยภูมิที่ได้เปรียบปลอดภัยจงลั่นกระสุนความจริงใส่ศัตรูทุกครั้งอย่างพลิกแพลง โดยไม่ต้องเกรงกลัวบุญญาบารมีความศักดิ์สิทธ์จากชาติที่แล้ว ที่พวกมันโกหกหลอกลวงประชาชนมาช้านาน เพื่อให้คนไทยโง่จมปลักอยู่กับความยากจนและจำนนต่อชีวิต ด้วยเชื่อว่าความรวยความจนเป็นเรื่องโชคชะตา ในขณะที่พวกขุนศึกอำมาตย์นำภาษีของประชาชนไปบำรุงบำเรอ ใช้ตามอำเภอใจสร้างความมั่งคั่งให้พวกมัน และสร้างความยากจนสะสมให้ประชาชนมายาวนานหลายชั่วคน
 
เพื่อนๆ ผู้ตาสว่างทั้งหลาย จงสลัดความกลัวและความงมงายทิ้งไป ศึกษาแนวทางการต่อสู้ของเสรีไทยในเบื้องต้นตามที่คุณจารุพงศ์นำเสนอ และเร่งจัดตั้งหน่วยเสรีไทยเป็นหน่วยเล็กๆ 3 - 5 คน ที่สนิทสนมกันทางความคิดและอุดมการณ์จริงๆขึ้นอย่างปิดลับ และทุกคนในหน่วยต้องเปลี่ยนใช้ชื่อใหม่เรียกกัน (ที่เรียกว่าชื่อจัดตั้ง) โดยเชื่อมต่อระหว่างหน่วยด้วยคนเพียงคนเดียว เพื่อความปลอดภัยของลูกหน่วย หากถูกลูกสมุนของคสช.จับกุม และเมื่อมันบีบบังคับให้บอกชื่อ เพื่อนของเราก็จะไม่เสียหายเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใคร จงใช้หน่วยจัดตั้งขนาดเล็กกระทัดรัดนี้ปรึกษาหารือกัน วางแผนโจมตีพวกขุนศึกอำมาตย์ด้วยข้อมูลความจริง เปิดโปงความเลวร้ายที่พวกมันเสวยสุขบนความทุกข์ยากของประชาชนมายาวนานให้สิ้นสุดเสียที
 
ผมขอให้เพื่อนๆ ผู้ตาสว่างเร่งศึกษา และช่วยขยายแนวทางการต่อสู้ขององค์การเสรีไทย และขยายการจัดตั้งหน่วยเสรีไทยขนาดเล็กให้มากที่สุด กว้างขวางที่สุดเป็นพื้นฐานก่อน แล้วคุณจารุพงศ์จะนำเสนอยุทธศาสตร์ใหม่ที่ยกระดับสูงขึ้นต่อไปเพื่อนำประชาชนไปสู่ชัยชนะ
 
ด้วยความเคารพ
สุนัย จุลพงศธร
ผู้แทนราษฎรพลัดถิ่น
กลุ่ม 5ส.ตาสว่าง

No comments:

Post a Comment