Wednesday, July 16, 2014

(เยี่ยม! องค์การเสรีไทยออกมาเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน ในสถานการณ์กบฏ-ศักดินาชั่วครองเมือง), องค์การเสรีไทยค้านคสช. ยกเลิกเลือกตั้งท้องถิ่น, (ประชาไท, 17 กรกฎาคม 2557)

(เยี่ยม! องค์การเสรีไทยออกมาเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน ในสถานการณ์กบฏ-ศักดินาชั่วครองเมือง)
องค์การเสรีไทยค้านคสช. ยกเลิกเลือกตั้งท้องถิ่น
(ประชาไท, 17 กรกฎาคม 2557)
http://prachatai.org/journal/2014/07/54600

No comments:

Post a Comment