Saturday, July 19, 2014

(กบฏ เขียนรัฐธรรมนูญมากดขี่ประชาชน ใครเซ็น คนนั้นก็คือกบฏ และจะต้องมีโทษถึงประหารชีวิตเหมือนกับไอ้พวกกบฏ, ไม่มีข้อยกเว้น!), รองหัวหน้า คสช. เผยรัฐธรรมนูญร่างเสร็จแล้ว รอขั้นตอนทูลเกล้าฯ, (ประชาไท, 18 กรกฎาคม 2557)

(กบฏ เขียนรัฐธรรมนูญมากดขี่ประชาชน  ใครเซ็น คนนั้นก็คือกบฏ และจะต้องมีโทษถึงประหารชีวิตเหมือนกับไอ้พวกกบฏ, ไม่มีข้อยกเว้น!)
รองหัวหน้า คสช. เผยรัฐธรรมนูญร่างเสร็จแล้ว รอขั้นตอนทูลเกล้าฯ
(ประชาไท, 18 กรกฎาคม 2557)
http://prachatai.org/journal/2014/07/54650

No comments:

Post a Comment