Tuesday, July 22, 2014

(นี่เป็นการเปิดประตูให้ระบบเส้นสาย ระบบมาเฟีย ระบบคอรัปชั่น เข้าครอบงํา ระบบการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด / คนยากคนจน คนต่างจังหวัดที่ไม่มีเส้น หรือแม้แต่คนกรุงเทพฯที่ไม่มีเส้น ถึงแม้ว่าจะมีความสามารถแค่ไหน ก็ไม่มีวันได้รับการศึกษาระดับสูง / นี่เป็นการทำลายมันสมองของประเทศของไอ้พวกกบฏ-ศักดินา), ศธ.หนุน "พาสปอร์ตความดี" เป็นเกณฑ์พิจารณาเข้ามหา’ลัยทั่วประเทศ, (ประชาไท, 22 กรกฎาคม 2557)

(นี่เป็นการเปิดประตูให้ระบบเส้นสาย ระบบมาเฟีย ระบบคอรัปชั่น เข้าครอบงํา ระบบการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด / คนยากคนจน คนต่างจังหวัดที่ไม่มีเส้น หรือแม้แต่คนกรุงเทพฯที่ไม่มีเส้น ถึงแม้ว่าจะมีความสามารถแค่ไหน ก็ไม่มีวันได้รับการศึกษาระดับสูง / นี่เป็นการทำลายมันสมองของประเทศของไอ้พวกกบฏ-ศักดินา)
ศธ.หนุน "พาสปอร์ตความดี" เป็นเกณฑ์พิจารณาเข้ามหา’ลัยทั่วประเทศ
(ประชาไท, 22 กรกฎาคม 2557)
http://prachatai.org/journal/2014/07/54689

No comments:

Post a Comment