Monday, July 21, 2014

(ถ้าไม่เรียกว่านี่คือโครงการ "ประชานิยม-ผลาญเงินชาติ-แย่งกันแดก" แล้วจะเรียกว่าอะไร? / รัฐบาลไม่มีเงิน ถึงขนาดต้องหลอกขายพันธบัตรที่มีดอกเบี้ยสูงให้แก่ประชาชน แต่ไอ้พวกกบฏ-ศักดินามันก็ยังไม่ลดละในการถลุงเงินของชาติ), คสช.พร้อมแล้ว! มหกรรมคืนสุขครั้งใหญ่ที่สนามหลวง 22-27 ก.ค. คาดคนแน่น, (มติชนออนไลน์, 21 กรกฎาคม 2557)

(ถ้าไม่เรียกว่านี่คือโครงการ "ประชานิยม-ผลาญเงินชาติ-แย่งกันแดก" แล้วจะเรียกว่าอะไร? / รัฐบาลไม่มีเงิน ถึงขนาดต้องหลอกขายพันธบัตรที่มีดอกเบี้ยสูงให้แก่ประชาชน แต่ไอ้พวกกบฏ-ศักดินามันก็ยังไม่ลดละในการถลุงเงินของชาติ)
คสช.พร้อมแล้ว! มหกรรมคืนสุขครั้งใหญ่ที่สนามหลวง 22-27 ก.ค. คาดคนแน่น
(มติชนออนไลน์, 21 กรกฎาคม 2557)

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1405941924

No comments:

Post a Comment