Monday, July 7, 2014

ชาติ รัฐชาติ ความปรองดอง และประชาธิปไตย, (ประชาไท, 6 กรกฎาคม 2557)

ชาติ รัฐชาติ ความปรองดอง และประชาธิปไตย
- การ “คืนความสุข” และ “ความปรองดอง” ไม่อาจแยกออกจากกระบวนการประชาธิปไตย วิธีการอื่นที่พ้นไปจากนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามดัดแปรงให้รัฐชาติเป็นรัฐของสำนึกชาติแบบเดียวนั้นคือเส้นทางสู่ความขัดแย้งรุนแรงรอบใหม่มากกว่าจะเป็นทางออกของปัญหา
(ประชาไท, 6 กรกฎาคม 2557)
http://prachatai.org/journal/2014/07/54446

No comments:

Post a Comment