Friday, July 25, 2014

(เปลี่ยนหลอดไฟ ขอ 8พันล้าน?, อ่านข่าวนี้แล้วจินตนาการเห็นไอ้พวกกบฏ-ศักดินามันแลบลิ้นแพลบๆ เหมือนหมาเห็นสเตค / จะแดกกันไปทุกเรื่องเลยหรือ ไหนบอกว่าจะยึดอำนาจเพื่อให้ประชาชนมีความสุข?), "ขอ 8พันล้านเปลี่ยนหลอดไฟ" กฟภ.เสนอ คสช.เดินหน้าเปลี่ยนใช้หลอดLED ทั่วประเทศ, (มติชนออนไลน์, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

(เปลี่ยนหลอดไฟ ขอ 8พันล้าน?, อ่านข่าวนี้แล้วจินตนาการเห็นไอ้พวกกบฏ-ศักดินามันแลบลิ้นแพลบๆ เหมือนหมาเห็นสเตค / จะแดกกันไปทุกเรื่องเลยหรือ ไหนบอกว่าจะยึดอำนาจเพื่อให้ประชาชนมีความสุข?)
"ขอ 8พันล้านเปลี่ยนหลอดไฟ" กฟภ.เสนอ คสช.เดินหน้าเปลี่ยนใช้หลอดLED ทั่วประเทศ
(มติชนออนไลน์, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1406288049

No comments:

Post a Comment