Sunday, July 6, 2014

(คลิปวีดีโอ) "เพราะเธอไม่เคยไปไหน" - "ประชาชนทั้งหลาย ท่านต้องตื่นตัว ท่านต้องต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง อย่าไปฝันหวาน หวังให้คนอื่นเขามาต่อสู้เพื่อท่าน"

(คลิปวีดีโอ) "เพราะเธอไม่เคยไปไหน"
- ประเทศไทยไม่เคยได้รับการพัฒนาให้ประชาชนส่วนใหญ่มีชีวิต เสรีภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา มีแต่คนเพียงไม่กีตระกูลที่ทำการค้าแบบผูกขาดแล้วรวยเอาๆ และคนอีกหลายตระกูลที่ไม่ได้ทำอะไรเลย ได้แต่กดขี่ขูดรีดภาษีอากรจากประชาชน แถมยังปล้นเอาทรัพยากรของชาติไปเป็นสมบัติส่วนตัวเสียอีก
- "ประชาชนทั้งหลาย ท่านต้องตื่นตัว ท่านต้องต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง อย่าไปฝันหวาน หวังให้คนอื่นเขามาต่อสู้เพื่อท่าน"
https://www.facebook.com/photo.php?v=333926226757972&set=vb.219037371580192&type=2&theater

ดู / ดาวน์โหลด คลิปวีดีโอเพื่อการเผยแพร่ได้ที่ (คอลัมน์ซ้าย) http://democracythailand.blogspot.com/

(ขอขอบคุณผู้ผลิตวีดีโอนี้)

No comments:

Post a Comment