Friday, July 11, 2014

("ยุทธ์อวย กลัวสามนิ้ว" บอกให้คนไทยเลิกทะเละกัน?, น่าขายหน้าสิ้นดี... ก็เจ้านายของมันนั่นแหละที่ยุให้คนไทยทะเลาะกัน มันเองก็มีส่วนร่วมในแผนการทำลายชาติเพื่อยึดอำนาจ ชักใยการสืบสันตติวงศ์ของกษัตริย์ไทย), Prayuth calls on people to stop quarrelling, (The Nation - Thailand, July 11, 2014)

("ยุทธ์อวย กลัวสามนิ้ว" บอกให้คนไทยเลิกทะเละกัน?, น่าขายหน้าสิ้นดี...  ก็เจ้านายของมันนั่นแหละที่ยุให้คนไทยทะเลาะกัน มันเองก็มีส่วนร่วมในแผนการทำลายชาติเพื่อยึดอำนาจ ชักใยการสืบสันตติวงศ์ของกษัตริย์ไทย)
Prayuth calls on people to stop quarrelling
(The Nation - Thailand, July 11, 2014)
http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/Prayuth-calls-on-people-to-stop-quarrelling-30238340.html

No comments:

Post a Comment