Friday, August 8, 2014

(ยิ่งใช้มาตรา 112 ยิ่งทำให้สถาบันกษัตริย์ขาดความเชื่อถือ มีอย่างที่ไหน จะไปบังคับให้ประชาชนรัก, คุณต้องทำตัวให้ประชาชนเขารักคุณ ไม่ใช่ไปบังคับให้เขารัก พื้นฐานมาก), ศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกัน นศ.มหานคร คดี 112, (ประชาไท, 8 สิงหาคม 2557)

(ยิ่งใช้มาตรา 112 ยิ่งทำให้สถาบันกษัตริย์ขาดความเชื่อถือ มีอย่างที่ไหน จะไปบังคับให้ประชาชนรัก, คุณต้องทำตัวให้ประชาชนเขารักคุณ ไม่ใช่ไปบังคับให้เขารัก พื้นฐานมาก)
ศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกัน นศ.มหานคร คดี 112
(ประชาไท, 8 สิงหาคม 2557)
http://prachatai.org/journal/2014/08/54987

No comments:

Post a Comment