Monday, August 18, 2014

(คุณลีน่าจัง อย่ายอมไอ้พวกทรราชกบฏครับ ยืนหยัดต่อสู้กับพวกมัน), ลีน่าจังเรียกร้อง ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้สั่งทหารมายิง, 18 สิงหาคม 2557

(คุณลีน่าจัง อย่ายอมไอ้พวกทรราชกบฏครับ ยืนหยัดต่อสู้กับพวกมัน)
ลีน่าจังเรียกร้อง ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้สั่งทหารมายิง, 18 สิงหาคม 2557
Play Video

No comments:

Post a Comment