Thursday, August 7, 2014

(ถลุงเงินชาติ ฉลองวันแม่, ภาระหนี้สินตกอยู่กับประชาชน... ก็ชั่งแม่มัน), คสช.คืนความสุข 'วันแม่' เตรียมแจกตั๋วหนังเมเจอร์ฯ 2 หมื่นใบ, (เดลินิวส์, 7 สิงหาคม 2557)

(ถลุงเงินชาติ ฉลองวันแม่, ภาระหนี้สินตกอยู่กับประชาชน... ก็ชั่งแม่มัน)
คสช.คืนความสุข 'วันแม่' เตรียมแจกตั๋วหนังเมเจอร์ฯ 2 หมื่นใบ
(เดลินิวส์, 7 สิงหาคม 2557)
http://www.dailynews.co.th/Content/politics/257672/คสช.เตรียมแจกตั๋วหนัง+2+หมื่นใบ_วันแม่_

No comments:

Post a Comment