Wednesday, August 13, 2014

(ถูกใช้แล้วทิ้งเหมือนรองเท้าคู่เก่า ระวังจะถูกฆ่าปิดปาก รู้เรื่องภายในลุงกับป้ามากเกินไป!), อธิบดีราชทัณฑ์เป็นห่วง"สนธิ ลิ้มทองกุล"!! ใช้วงจรปิดจับตาพิเศษ24ชม., (มติชนออนไลน์, 13 สิงหาคม 2557)

(ถูกใช้แล้วทิ้งเหมือนรองเท้าคู่เก่า ระวังจะถูกฆ่าปิดปาก รู้เรื่องภายในลุงกับป้ามากเกินไป!)
อธิบดีราชทัณฑ์เป็นห่วง"สนธิ ลิ้มทองกุล"!! ใช้วงจรปิดจับตาพิเศษ24ชม.
(มติชนออนไลน์, 13 สิงหาคม 2557)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1407927540

No comments:

Post a Comment