Friday, August 8, 2014

(ซื้อแบต 3,840 ล้าน?, ขืนเปิดโปงไป เดี๋ยวไอ้พวกกบฏมันก็ยัดข้อหา 112 ให้, มันเอาข้อหา 112 มาเป็นเครื่องมือในการโกงชาติและคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ ใครๆก็รู้), ผ่าจัดซื้อ“แบตเตอรี-อุปกรณ์สื่อสาร”ในกรมการทหารสื่อสาร ทบ.พบ 2 บริษัทกรรมการกลุ่มเดียวกันเป็นคู่ค้ายาวนับสิบปี 300 ครั้ง 3,840 ล้าน อีก 5 รายลดหลั่น หลักสิบ-ร้อยล้าน, (สำนักข่าวอิศรา, 7 สิงหาคม 2557)

(ซื้อแบต 3,840 ล้าน?, ขืนเปิดโปงไป เดี๋ยวไอ้พวกกบฏมันก็ยัดข้อหา 112 ให้, มันเอาข้อหา 112 มาเป็นเครื่องมือในการโกงชาติและคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ ใครๆก็รู้)
ผ่าจัดซื้อ“แบตเตอรี-อุปกรณ์สื่อสาร”ในกรมการทหารสื่อสาร ทบ.พบ 2 บริษัทกรรมการกลุ่มเดียวกันเป็นคู่ค้ายาวนับสิบปี 300 ครั้ง 3,840 ล้าน อีก 5 รายลดหลั่น หลักสิบ-ร้อยล้าน
(สำนักข่าวอิศรา, 7 สิงหาคม 2557)
http://www.isranews.org/investigative/investigate-procure/item/31922-com_0857.html

No comments:

Post a Comment