Thursday, August 7, 2014

พิพากษาจำคุก 42 ปี 6 เดือน "สนธิ ลิ้มฯ" ส่งตัวเข้าเรือนจำรอศาลฎีกาชี้ปล่อยตัว ด้านเรือนจำจัดห้องรอ, (มติชนออนไลน์, 7 สิงหาคม 2557)

พิพากษาจำคุก 42 ปี 6 เดือน "สนธิ ลิ้มฯ" ส่งตัวเข้าเรือนจำรอศาลฎีกาชี้ปล่อยตัว ด้านเรือนจำจัดห้องรอ
(มติชนออนไลน์, 7 สิงหาคม 2557)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1407417380

No comments:

Post a Comment