Thursday, August 7, 2014

“ปากคำของตัวแทนนักโทษการเมืองในค่ายทหาร ปากคำของประชาชนธรรมดาใต้อำนาจเผด็จการ”, (ประชาไท, 5 สิงหาคม 2557)

“ปากคำของตัวแทนนักโทษการเมืองในค่ายทหาร ปากคำของประชาชนธรรมดาใต้อำนาจเผด็จการ”
(ประชาไท, 5 สิงหาคม 2557)
http://prachatai.org/journal/2014/08/54926

No comments:

Post a Comment