Sunday, August 10, 2014

(ประชาชนไทยได้ "พ่อ" เพิ่มอีกคนหรือนี่? / ไอ้คนที่ชอบกดหัวประชาชนนี่ มันชอบอ้างตัวเป็นพ่อกันเสียจริง), (มติชนออนไลน์, 9 สิงหาคม 2557)

(ประชาชนไทยได้ "พ่อ" เพิ่มอีกคนหรือนี่? / ไอ้คนที่ชอบกดหัวประชาชนนี่ มันชอบอ้างตัวเป็นพ่อกันเสียจริง)
พุทธะอิสระชมบิ๊กตู่ ออกทีวีเหมือน "พ่อสอนลูก" แต่ยังไม่วางใจจนกว่าจะปฏิรูปปท.เสร็จสิ้น
(มติชนออนไลน์, 9 สิงหาคม 2557)

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1407593783

No comments:

Post a Comment