Sunday, August 10, 2014

(ตัวอย่างความบ้าคลั่งของเผด็จการกบฏ ที่ถือว่าได้อำนาจมาจากกษัตริย์ภูมิพล จับคุมเขาไปโดยไม่มีเหตุผล ทรมานเขา ทำร้ายเขา ละเมิดทางเพศเขา แล้วยังจะมายัดข้อหาอาวุธสงครามเขาอีก / พวกเรามาช่วยกันคิดว่าประชาชนควรจะทำอะไรกับสวะพวกนี้), หมายจับ"กริชสุดา-ชนัญชยา" โยงแจกปืนสงครามป่วนชุมนุม, (มติชนออนไลน์, 9 สิงหาคม 2557)

(ตัวอย่างความบ้าคลั่งของเผด็จการกบฏ ที่ถือว่าได้อำนาจมาจากกษัตริย์ภูมิพล จับคุมเขาไปโดยไม่มีเหตุผล ทรมานเขา ทำร้ายเขา ละเมิดทางเพศเขา แล้วยังจะมายัดข้อหาอาวุธสงครามเขาอีก / พวกเรามาช่วยกันคิดว่าประชาชนควรจะทำอะไรกับสวะพวกนี้)
หมายจับ"กริชสุดา-ชนัญชยา" โยงแจกปืนสงครามป่วนชุมนุม
(มติชนออนไลน์, 9 สิงหาคม 2557)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1407639240

No comments:

Post a Comment