Sunday, August 10, 2014

ถึง สมยศ พุ่มพันธ์มั่ว, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกว่าประชาชน มีจริง !!!

ถึง สมยศ พุ่มพันธ์มั่ว
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกว่าประชาชน มีจริง !!!

No comments:

Post a Comment