Wednesday, August 13, 2014

(วีดีโอ) สัมภาษณ์ วัฒน์ วัลยางกูร (นักเขียนรางวัลศรีบูรพา นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ผู้ไม่เคยก้มหัวให้กับอำนาจเผด็จการ), โดย จอม เพชรประดับ, Thai voice media, 11 สิงหาคม 2557

สัมภาษณ์ วัฒน์ วัลยางกูร (นักเขียนรางวัลศรีบูรพา นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ผู้ไม่เคยก้มหัวให้กับอำนาจเผด็จการ)
(คลิปวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่) http://www.mediafire.com/watch/9cahctnslglwh8d/สัมภาษณ์_วัฒน์_วัลยางกูร,_โดย_จอม_เพชรประดับ,_Thai_voice_media,_11_สิงหาคม_2557_S.mp4 หรือ https://www.4shared.com/video/54AWjbaiba/______Thai_voice_media_11__255.html

โดย จอม เพชรประดับ, Thai voice media, 11 สิงหาคม 2557
Play Video

No comments:

Post a Comment