Saturday, May 16, 2015

รายการ ทางออกประเทศไทย โดย อ.ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ, 15 พ.ค. 2558, ตอน สรุปสถานการณ์สุดสัปดาห์


รายการ ทางออกประเทศไทย โดย อ.ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ, 15 พ.ค. 2558
ตอน สรุปสถานการณ์สุดสัปดาห์
ดาวน์โหลดคลิปเพื่อฟังและเผยแพร่ได้ที่ http://www.mediafire.com/listen/hknzdcdnss8zr3h/Chupong-USA_May_15,_2015.mp3 หรือ https://www.4shared.com/mp3/ieH_4pAQce/Chupong-USA_May_15_2015.html

No comments:

Post a Comment