Friday, May 29, 2015

(สรุปความรู้ของนายกไทยปัจจุบัน: นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมอำนาจมาเฟียในประเทศไทยถึงใช้นายพลคนนี้... - ความรู้น้อยมาก, พูดซ้ำพูดซาก แต่ไม่เข้าใจความหมายว่าตนพูดอะไร, สั่งง่าย ไม่มีคำถาม เพราะไม่รู้ว่าจะถามอะไร) บิ๊กตู่ รับ! ห่วงคนต้านมากกว่ารธน. ชี้ สังคมขัดแย้งเพราะปชช.โดนปลุกเป็นเจ้าของอำนาจ (มติชนออนไลน์, 29 พ.ค. 2558)

(สรุปความรู้ของนายกไทยปัจจุบัน: นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมอำนาจมาเฟียในประเทศไทยถึงใช้นายพลคนนี้...
- ความรู้น้อยมาก, พูดซ้ำพูดซาก แต่ไม่เข้าใจความหมายว่าตนพูดอะไร, สั่งง่าย ไม่มีคำถาม เพราะไม่รู้ว่าจะถามอะไร)
บิ๊กตู่ รับ! ห่วงคนต้านมากกว่ารธน. ชี้ สังคมขัดแย้งเพราะปชช.โดนปลุกเป็นเจ้าของอำนาจ
(มติชนออนไลน์, 29 พ.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1432896173

No comments:

Post a Comment