Wednesday, May 27, 2015

คลิปพิเศษ ′บิ๊กป้อม′ ยัวะ! นักข่าวจี้ปมทหารปราบนศ. ชี้หน้า! ถามดีๆไม่ได้จะยึดอำนาจ 500ปี (มติชนออนไลน์, 27 พ.ค. 2558)

(เป็นพฤติกรรมที่ไม่แปลกของทหารกบฏพระราชา, ทหารของชาติของประชาชนที่แท้จริงจะไม่ทำตัวแบบนี้ มิฉะนั้นจะถูกประชาชนไล่ออก)
คลิปพิเศษ ′บิ๊กป้อม′ ยัวะ! นักข่าวจี้ปมทหารปราบนศ. ชี้หน้า! ถามดีๆไม่ได้จะยึดอำนาจ 500ปี
(มติชนออนไลน์, 27 พ.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1432703402

No comments:

Post a Comment