Wednesday, May 20, 2015

ชิคาโก และมิดเวสต์ ขอต้อนรับผู้นำองค์กรเสรีไทย และผู้นำการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกท่าน "หนึ่งปีของการต่อต้านเผด็จการฯ กับอำนาจเถื่อนที่อยู่เบื้องหลัง" และ " ร่างรัฐธรรมนูญ คสช. กับทิศทางทางการเมืองไทย"

ชิคาโก และมิดเวสต์ ขอต้อนรับผู้นำองค์กรเสรีไทย และผู้นำการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกท่าน 
"หนึ่งปีของการต่อต้านเผด็จการฯ กับอำนาจเถื่อนที่อยู่เบื้องหลัง" และ "
่างรัฐธรรมนูญ คสช. กับทิศทางทางการเมืองไทย"
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
เลขาธิการองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดร.สุนัย จุลพงศธร
ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง
ดารุณี กฤตบุญญาลัย
แกนนำ นปช.
นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง
นักธุรกิจ
มีผลงานจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ โฆษณา และภาพยนตร์
บัตรราคา $35
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558, (Saturday, May 23, 2015)
ร้านอาหาร Manee Thai
3558 N Pulaski Rd, Chicago, IL 60641, Tel. (773) 725-9991
เวลา 6:00pm (ลงทะเบียน), 6:30pm (เริ่มเสิร์ฟอาหาร)
เวลา 7:30pm ร่วมพูดคุย เรื่อง “หนึ่งปีของการต่อต้านเผด็จการฯ กับอำนาจเถื่อนที่อยู่เบื้องหลัง” และ “รัฐธรรมนูญใหม่ กับทิศทางทางการเมืองไทย”
หลังการพูดคุย ร่วมสนุกสนาน เฮฮา เต้นรำ ร้องเพลง
จัดโดย ชมรมผู้รักประชาธิปไตยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์, สหรัฐอเมริกา, หรือ "RED CHICAGO"
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.…
รายละเอียด จองบัตรล่วงหน้า กรุณาติดต่อ ปรีชา (630) 697-0309, หรือ อนันต์ (847) 421-0082

No comments:

Post a Comment