Wednesday, May 27, 2015

พลังประชาธิปไตยผิดหวัง "ทักษิณ-เพื่อไทย", ทั้งรู้ถูกไล่ฆ่า ยังห่วงผลประโยชน์เฉพาะตัว (Thaivoicemedia, 26 พ.ค 2558)

พลังประชาธิปไตยผิดหวัง "ทักษิณ-เพื่อไทย", ทั้งรู้ถูกไล่ฆ่า ยังห่วงผลประโยชน์เฉพาะตัว
(Thaivoicemedia, 26 พ.ค 2558)
- ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ นักวิชาการที่เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิป­ไตย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญ การทำประชามติ รวมทั้ง บทบาทพรรคเพื่อไทย ความเคลื่อนไหว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพรรคประชาธิปัตย์ ว่า เห็นด้วยที่จะให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แต่มีเป้าหมายเพื่อคว่่ำร่างรัฐธรรมนูญเท่­านั้น แล้วนำรัฐธรรมนูญปี 40 มาใช้ แต่หากจะตั้ง สสร.ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเพื่อร­่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ จะทำให้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในอำนาจนานออกไปอีก วิกฤติเศรษฐกิจยิ่งทรุดหนักมากขึ้น แต่เชื่อว่าหากทำประชามติ ร่างรัฐธรรม คงผ่านออกไปได้ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ พรรคประชาธิปัตย์ ได้เปรียบกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีก แม้พระสุเทพ จะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามของเอ็น­จีโอก็ตาม เพราะชนชั้นนำเห็นว่า หากให้ อภิสิทธิ์ และสุเทพ กลับมามีอำนาจทางการเมืองอีกครั้ง จะวุ่นวายและเกิดความขัดแย้งมากขึ้นอีก ดังนั้นรัฐบาลใหม่จากกติกาที่เป็นเผด็จการ­นี้ จะเป็นรัฐบาลผสม. ส่วน พรรคเพื่อไทย กลับเงียบ ทั้งนี้เพราะพรรคเพื่อไทย เป็นพรรคที่มีเจ้าของ ต้องรอให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แสดงท่าทีออกมาก่อน ซึ่งการให้สัมภาษณ์ที่เกาหลี ดูแล้วไม่มีน้ำหนักอะไร แม้จะเป็นการพูดครั้งแรกหลังมีการรัฐประหา­ร แต่เสร็จแล้วกลับไปอุ้มหลาน ดูตลกเสียมากกว่า แม้แต่ การที่นักศึกษาถูกทำร้ายจากการเคลื่อนไหวเ­พื่อเรียกร้องประชาธิปไตย พรรคเพื่อไทย และ พ.ต.ท.ทักษิณ ก็ยังเฉย เชื่อว่า เพราะ พ.ท.ต.ทักษิณ เล่นการเมืองแบบต่อรองผลประโยชน์ไม่ได้ยึด­หลักประชาธิปไตยที่แท้จริง นี่คือสิ่งที่ขบวนเรียกร้องประชาธิปไตย ผิดหวังกับ ทักษิณ เพื่อไทย และ นปช.
ดร.สุธาชัย ยังกล่าวด้วยว่า ขบวนการประชาธิปไตยควรจะต้องถกเถียงเรือ่ง­การปฎิรูปกองทัพให้จริงจังมากขึ้น รวมทั้ง ขจัดกลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่พยายามอ้างสถาบันกษัตริย์เพื่อผลประโยช­น์ทางการเมือง ไม่ว่า องคมนตรี หรือ กองทัพ
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/473517659465494/?type=2&theater

No comments:

Post a Comment