Wednesday, June 24, 2015

องค์กรเสรีไทยฯ ออกแถลงการณ์ครบรอบ 1 ปี ระบุต้องถอนรากเผด็จการ ชี้ไทยเสี่ยงเป็นรัฐล้มเหลว, (ประชาไท, 23 มิ.ย. 2558)

องค์กรเสรีไทยฯ ออกแถลงการณ์ครบรอบ 1 ปี ระบุต้องถอนรากเผด็จการ ชี้ไทยเสี่ยงเป็นรัฐล้มเหลว
- ยกเลิกสถาบันองคมนตรีโดยเด็ดขาดทันที
- ให้กองทัพยุติสภาพความเป็นกองกำลังส่วนตัวของระบอบเผด็จการ
- อำนาจตุลาการต้องเป็นอิสระ และมีเกียรติยศ ปลอดจากการแทรกแซงและการใช้อิทธิพลของระบอบเผด็จการ
(ประชาไท, 23 มิ.ย. 2558)
http://www.prachatai.com/journal/2015/06/59931

No comments:

Post a Comment