Wednesday, June 17, 2015

"ตั้ง อาชีวะ"ระบุ ถูกสื่อต่างชาติดักสัมภาษณ์ หลังทางการไทยกดดัน ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน (มติชนออนไลน์, 17 มิ.ย. 2558)

(ประชาชนไม่เห็นด้วย ก็ยัดข้อหาหมิ่นฯ มาตรา 112 ให้, ยิ่งทำแบบนี้ ยิ่งมีคนเกลียดมากขึ้น, แสดงถึงอาการใกล้ตายของระบอบกษัตริย์ในประเทศไทย)
"ตั้ง อาชีวะ"ระบุ ถูกสื่อต่างชาติดักสัมภาษณ์ หลังทางการไทยกดดัน ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน
(มติชนออนไลน์, 17 มิ.ย. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1434536298

No comments:

Post a Comment