Friday, June 12, 2015

เบื้องหลัง "กลุ่มดาวดิน" เดิมพันชีวิตเพื่อสู้เผด็จการทหาร, (Thaivoicemedia, 12 มิ.ย. 2558)

เบื้องหลัง "กลุ่มดาวดิน" เดิมพันชีวิตเพื่อสู้เผด็จการทหาร
(Thaivoicemedia, 12 มิ.ย. 2558)
นักศึกษากลุ่มดาวดิน ประกอบก้วย นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา(ไผ่) นายพายุ บุญโสภณ(พายุ) และ นายภานุพงศ์ ศรีธนานุวัตร(ไนท์) ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ถึงการยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อคัดค้านและต่อสู­้กับ รัฐบาลเผด็จการทหาร ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า เป็นการต่อสู้กับความจริงที่ว่า รัฐประหาร และการใช้อำนาจเผด็จการในการบริหารประเทศ ได้สร้างความเสียหายและทำให้ประชาชนเดือดร­้อนอย่างมาก แม้ว่า คนไทยทั้งประเทศกำลังอยู่ในบรรยากาศที่เต็­มไปด้วยความหวาดกลัว แต่หากไม่มีใครกล้าออกมายืนหยัดต่อสู้ วงจรอุบาว์ทนี้ก็จะไม่มีวันจบสิ้น นี่คือการต่อสู้เพื่อยืนยันว่า คนไทยจำนวนมากไม่ยอมรับเผด็จการ ทหาร "พวกเราไม่กลัว และไม่เสียใจ กับสิ่งที่ได้ตัดสินใจทำ หากไม่ออกมาสู้ จะเป็นความเสียใจมากกว่า พวกเราต้องการสร้างบรรทัดฐานให้คนรุ่นหลัง­ได้รู้ ว่า คนไทยไม่ต้องการให้อำนาจเผด็จการนำพาประเท­ศให้ล้าหลังไปมากกว่านี้ และเราต้องการเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในส­ังคมไทยอย่างแท้จริง เป็นความยุติธรรมที่เกิดจากกฎกติกาที่ยึดโ­ยงกับประชาชน ไม่ใช่กติกาที่ถูกสร้างและควบคุมโดยผู้มีอ­ำนาจ และชนชั้นนำเพียงกลุ่มเดียว นี่คือ ความจริง นี่คืออาวุธที่พวกเราใช้ในการต่อสู้" นายจตุภัทร์กล่าว
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/480161178801142/?type=2&theater

No comments:

Post a Comment