Friday, June 26, 2015

อ.ชาญวิทย์ ชี้ สังคมไทยหมดยุควันชื่นคืนสุขด้วยบารมีกษัตริย์, (Thaivoicemedia, 25 มิ.ย. 2558)

อ.ชาญวิทย์ ชี้ สังคมไทยหมดยุควันชื่นคืนสุขด้วยบารมีกษัตริย์
(Thaivoicemedia, 25 มิ.ย. 2558)
- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เนื่องในโอกาสครบ 83 ปี เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 (ตอนที่ 3 ) เกี่ยวกับกลุ่มชนชั้นสูง ผู้มีอำนาจและสถาบันกษัตริย์ว่า เครือข่ายอำมาตย์ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีอำนาจ มีเงิน และชนชั้นสูง พยายามอ้างสถาบันกษัตริย์เพื่อผลประโยชน์แ­ละอำนาจของตัวเอง การจะให้คนเหล่านี้ปรับตัวคงเป็นไปได้ยากเ­พราะอายุมากกันแล้ว แต่หากไม่ปรับจากภายใน ก็จะโดนกดดันและบังคับให้ปรับตัวจากภายนอก­คือ ประชาชนที่อยู่นอกเครือข่าย และสังคมโลกก เช่น กษัตริย์อังกฤษ ต้องยอมทำตามความต้องการของประชาชน แม้ว่าไม่พึงประสงค์ก็ตาม ส่วนคำถามที่ว่า ทำไม สถาบันกษัตริย์ไทย ถึงยอมให้เครือข่ายอำมาตย์หาผลประโยชน์ เป็นเรื่องที่ตอบยาก อย่างไรก็ตาม สังคมไทยนั้น หมดยุค วันชื่นคืนสุข สมัย จอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัตน์ ที่อ้างอิงอยู่กับพระบรมโพธิสมภารของกษัตร­ิย์แล้ว
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/488210567996203/?type=2&theater

No comments:

Post a Comment