Friday, June 26, 2015

ศูนย์ประสานงานเยาวชนสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD) ออกแถลงการณ์ ประณามการกระทำของรัฐบาลกรณีจับตัวนักศึกษาและประชาชนเรียกร้องให้มีการคืนอำนาจให้ประชาโดยเร็ว, (ประชาไท, 26 มิ.ย. 2558)

ศูนย์ประสานงานเยาวชนสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD) ออกแถลงการณ์ ประณามการกระทำของรัฐบาลกรณีจับตัวนักศึกษาและประชาชนเรียกร้องให้มีการคืนอำนาจให้ประชาโดยเร็ว
(ประชาไท, 26 มิ.ย. 2558)
http://prachatai.org/journal/2015/06/60010

No comments:

Post a Comment