Sunday, July 12, 2015

(เป็นความคิดที่คับแคบ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และขาดการศึกษา, เราไม่เห็นด้วย แต่เรารับฟัง), "จีนจะโหดกับคนอุยกูร์ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรานี่" ′ดี้-นิติพงษ์′ โพสต์เฟซบุ๊กแสดงทัศนะปม "อุยกูร์", (มติชนออนไลน์, 12 ก.ค. 2558)

(เป็นความคิดที่คับแคบ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และขาดการศึกษา, เราไม่เห็นด้วย แต่เรารับฟัง)
"จีนจะโหดกับคนอุยกูร์ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรานี่"
′ดี้-นิติพงษ์′ โพสต์เฟซบุ๊กแสดงทัศนะปม "อุยกูร์"
(มติชนออนไลน์, 12 ก.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1436677080

No comments:

Post a Comment