Sunday, July 19, 2015

(ประชาชนตกงาน ข้าวของแพง ไร่นาแล้ง, ไอ้กบฏออกมาสั่งสอนให้ประชาชนออมทรัพย์ เงินจะแดกยังไม่มีเลย รู้หรือเปล่า?) เริ่ม 18 ส.ค.นี้ กองทุนการออมแห่งชาติ "บิ๊กตู่" ประเดิมหวังช่วยคนไทยวัยเกษียณ, (มติชนออนไลน์, 18 ก.ค. 2558)

(ประชาชนตกงาน ข้าวของแพง ไร่นาแล้ง, ไอ้กบฏออกมาสั่งสอนให้ประชาชนออมทรัพย์ เงินจะแดกยังไม่มีเลย รู้หรือเปล่า?)
เริ่ม 18 ส.ค.นี้ กองทุนการออมแห่งชาติ "บิ๊กตู่" ประเดิมหวังช่วยคนไทยวัยเกษียณ
(มติชนออนไลน์, 18 ก.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437202589

No comments:

Post a Comment