Friday, July 10, 2015

แถลงการณ์ร่วมคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา, เรื่อง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับการจัดงบประมาณซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีน 3 ลำ โดยรัฐบาลกบฏทหาร, 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แถลงการณ์ร่วมคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
เรื่อง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับการจัดงบประมาณซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีน 3 ลำ โดยรัฐบาลกบฏทหาร

เนื่องด้วย รัฐบาลกบฏทหาร นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีจุดประสงค์ที่จะจัดงบประมาณซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีน จำนวน 3 ลำ โดยใช้งบประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาท พวกเราชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังต่อไปนี้:
1.     รัฐบาลกบฏทหาร นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนอย่างถูกต้อง จึงไม่มีความชอบธรรมในการตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนด้วยเงินภาษีอากร (ที่มาจากประชาชน) มหาศาลถึง 3.6 หมื่นล้านบาท
2.     การตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำถึง 3 ลำ ในเวลาเดียวกัน เป็นยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศที่สำคัญ และต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและตรวจสอบได้อย่างกว้างขวาง บรรยากาศทางการเมืองภายใต้รัฐบาลเผด็จการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เอื้ออำนวยสภาวะนี้
3.     รัฐบาลควรให้ความสนใจกับการ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและภัยแล้งในชนบท ที่เป็นปัญหาที่เร่งด่วนมากกว่าอยู่ในขณะนี้

                                                                                             ชมรมผู้รักประชาธิปไตยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์, สหรัฐอเมริกา
                                                                                                                                     คนไทยผู้รักประชาธิปไตยในแคนาดา
                          10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

No comments:

Post a Comment