Thursday, July 16, 2015

(รายการมอมเมา ผลิตโดย ททบ 5 กองทัพบก, มีเครื่องหมาย ภ.ป.ร. แปะอยู่) (จริงหรือไม่ที่อ้างว่าศพทารกทั้งหมดมาจากการทำแท้ง? ทำไมไม่มีการ "ผ่าพิสูจน์ศพทางนิติเวชฯ" สืบหาสาเหตุการตายที่แท้จริงของทารกเหล่านี้? ทำไมไม่มีการสืบ/ตอบคำถามกรณีสเต็มเซลล์เลย?) (คำเตือน: โหดมาก ผู้ที่ใจอ่อนไม่ควรดูเด็ดขาด อาจได้กลิ่นศพ) "ตำนานทารก 2002 ศพ", รายการ บันทึกลึกลับ, ททบ 5

(รายการมอมเมา ผลิตโดย ททบ.5 กองทัพบก, มีเครื่องหมาย ภ.ป.ร. แปะอยู่)
(จริงหรือไม่ที่อ้างว่าศพทารกทั้งหมดมาจากการทำแท้ง? ทำไมไม่มีการ "ผ่าพิสูจน์ศพทางนิติเวชฯ" สืบหาสาเหตุการตายที่แท้จริงของทารกเหล่านี้? ทำไมไม่มีการสืบ/ตอบคำถามกรณีสเต็มเซลล์เลย?)
(คำเตือน: โหดมาก ผู้ที่ใจอ่อนไม่ควรดูเด็ดขาด อาจได้กลิ่นศพ)
"ตำนานทารก 2002 ศพ"
รายการ บันทึกลึกลับ, ททบ.5
 https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/496939247123335/?type=2&theater

No comments:

Post a Comment