Monday, July 6, 2015

กิจกรรม "ด้วยปีกแห่งเสรีภาพ", (Matichon TV, 6 ก.ค. 2558)

กิจกรรม "ด้วยปีกแห่งเสรีภาพ"
(Matichon TV, 6 ก.ค. 2558)
- กิจกรรม "ด้วยปีกแห่งเสรีภาพ" ที่ลานประติมากรรมประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นโดยประชาชน ศิลปินและนักกิจกรรมหลายคน ร่วมสร้างพื้นที่ของเสรีภาพในการแสดงความค­ิดเห็นและร่วมแสดงพลังส่งกำลังใจให้กับ 14 นักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ที่จะครบกำหนดฝากขังผัดแรกและจะขึ้นพิจารณ­าคดีที่ศาลทหารในวันพรุ่งนี้ (7 ก.ค. 58)
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/493140020836591/?type=2&theater

No comments:

Post a Comment