Sunday, June 15, 2014

(ยุคมืด สื่อเป็นง่อย ไม่มีการตรวจสอบ), "ผอ.ฝ่ายข่าวช่อง11" โดนคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ฐานเผยแพร่ข่าวขัดประกาศ คสช.

(ยุคมืด สื่อเป็นง่อย ไม่มีการตรวจสอบ)
"ผอ.ฝ่ายข่าวช่อง11" โดนคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ฐานเผยแพร่ข่าวขัดประกาศ คสช.

No comments:

Post a Comment