Saturday, June 14, 2014

จาตุรนต์ ฉายแสง พูดถึง ข้อเสนอหนูหริ่ง 'ควรเปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยโดยสันติวิธี', (ประชาไท, 14 มิถุนายน 2557)

จาตุรนต์ ฉายแสง พูดถึง ข้อเสนอหนูหริ่ง 'ควรเปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยโดยสันติวิธี'
(ประชาไท, 14 มิถุนายน 2557)
http://prachatai.org/journal/2014/06/54006?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

No comments:

Post a Comment