Sunday, June 15, 2014

(ถูกจับเพราะ "ยุทธ์อวย กลัวสามนิ้ว" ต้องการให้เธอมีความสุข), ด่วน! รวบ "ดีเจอ้อม" แกนนำแดงเชียงใหม่ ที่ ปอยเปต ทหารพรานเข้าไปรับตัวส่ง จทบ.สระแก้ว, 15 มิถุนายน 2557

(ถูกจับเพราะ "ยุทธ์อวย กลัวสามนิ้ว" ต้องการให้เธอมีความสุข)
ด่วน! รวบ "ดีเจอ้อม" แกนนำแดงเชียงใหม่ ที่ ปอยเปต ทหารพรานเข้าไปรับตัวส่ง จทบ.สระแก้ว
15 มิถุนายน 2557

No comments:

Post a Comment