Sunday, June 15, 2014

ยุค "ฮั้วกันยัดห่าประเทศ", คนไทยจะต้องทำงานเลือดตากระเด็นจ่ายภาษีไปอีก 4 ชั่วโคตร (75 ปี) ชดใช้หนี้สินที่ไอ้พวกนี้มันกำลังจะทำ

ยุค "ฮั้วกันยัดห่าประเทศ"
คนไทยจะต้องทำงานเลือดตากระเด็นจ่ายภาษีไปอีก 4 ชั่วโคตร (75 ปี)
ชดใช้หนี้สินที่ไอ้พวกนี้มันกำลังจะทำ

No comments:

Post a Comment