Monday, June 23, 2014

รำลึก 24 มิถุนายน 2475, "วันชาติไทย", "อำนาจสูงสุดเป็นของปวงชน อย่ายอมให้อำนาจมืดอภิชนปล้นชิงไป", สืบสานปณิธาน คณะราษฎร

รำลึก 24 มิถุนายน 2475, "วันชาติไทย"
"อำนาจสูงสุดเป็นของปวงชน อย่ายอมให้อำนาจมืดอภิชนปล้นชิงไป"
สืบสานปณิธาน คณะราษฎร

No comments:

Post a Comment