Saturday, July 19, 2014

(ผู้สื่อข่าว AFP/fa สัมภาษณ์นักเรียนไทยในกรุงเทพฯ ที่ทำงานเคลื่อนไหวใต้ดินต่อสู้กับพวกกบฏ-ศักดินา), Thai students mobilise to resist junta rule, (Channel NewsAsia, July 20, 2014)

(ผู้สื่อข่าว AFP/fa สัมภาษณ์นักเรียนไทยในกรุงเทพฯ ที่ทำงานเคลื่อนไหวใต้ดินต่อสู้กับพวกกบฏ-ศักดินา)
Thai students mobilise to resist junta rule
(Channel NewsAsia, July 20, 2014)
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/thai-students-mobilise-to/1272972.html

No comments:

Post a Comment