Friday, July 11, 2014

ฟังคลิปเสียงสัมภาษณ์ อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ กรณีถอนพาสปอร์ต - เจ้าตัวยืนยัน เป็นนักวิชาการต้องวิจารณ์เพื่อสังคม, (บีบีซีไทย - BBC Thai, 11 กรกฎาคม 2557)

ฟังคลิปเสียงสัมภาษณ์ อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ กรณีถอนพาสปอร์ต
- เจ้าตัวยืนยัน เป็นนักวิชาการต้องวิจารณ์เพื่อสังคม
(บีบีซีไทย - BBC Thai, 11 กรกฎาคม 2557)
https://audioboo.fm/boos/2319581-

No comments:

Post a Comment